Thông tin
Ký Gửi Nhanh

Kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò

Để tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan đô thị ven sông Cổ Cò, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất giao UBND thị xã Điện Bàn tổ chức thi tuyển kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò, thuộc địa bàn thị xã Điện Bàn và đã trao giải cho những đơn vị đạt giải

Quảng Nam và TP. Đà Nẵng sở hữu con sông Cổ Cò trải dài từ sông Đô Tỏa (tiếp nối từ sông Hàn) tới Cửa Đại, Hội An. Để tận dụng con sông này, thì đã có những chính sách thúc đẩy để phát triển du lịch đường thủy, tích cực khơi thông sông. Và một trong đó là tổ chức cuộc thi thiết kế các con cầu bắc qua sông Cổ Cò.

Qua đó, UBND thị xã Điện  Bàn đã tiến hành thành lập Hội đồng thi tuyển kiến trúc và mở các hồ sơ dự tuyển, nghe các đơn vị báo cáo phương án kiến trúc dự tuyển. Các đơn vị đã đầu tư, thuyết minh, phản biện với Hội đồng thi tuyển về các phương án dự tuyển sinh động, kiến trúc, kết cấu cơ bản mang dấu ấn lịch sử vùng đất Điện Bàn.

Sáng ngày 06/9/2019, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi.

Kết quả, cầu Thôn 3 (trên trục Dũng Sĩ Điện Ngọc ra bãi tắm Viêm Đông) không có giải Nhất và Giải Nhì, có 2 giải ba thuộc về Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH Đầu tư VTCO – Thành phố Hồ Chí Minh.  Cầu Bãi Rồng 1 ( tiếp nối từ dự án Indochina Riveside Complex – Khu đô thị Đông Dương tới Thiên Đường Cổ Cò) không có giải Nhất, có 01 giải Nhì thuộc về Công ty TNHH Đầu tư VTCO– Thành phố Hồ Chí Minh, 2 giải Ba thuộc về Công ty cổ phần Tư vấn giao thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Tư vấn Kỷ thuật E & R – Hà Nội. Cầu Bãi Rồng 2 (từ dự án Bình An 2 tới Thiên Đường Cổ Cò) không có giải Nhất và Giải Nhì, có 2 giải Ba thuộc về Công ty TNHH Đầu tư VTCO– Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Tư vấn Kỷ thuật E & R – Hà Nội. Mỗi giải Nhì được nhận giải thưởng 70 triệu đồng, giải Ba 50 triệu đồng mỗi giải.

Liên hệ